image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Informace o škole


Od 26.4.2021 probíhá výuka takto:
Teoretická výuka distanční formou dle rozvrhu tříd.
Praktická výuka probíhá od tohoto data prezenčně dle rozvrhů. (INFO ZDE).
Domov mládeže je pro žáky vykonávající praktickou výuku OTEVŘEN vždy od neděle od 18.00 hod.
Žáci se samotestují pod dohledem.Netestují se žáci po covidu (max.90 dní) - potvrzení lékaře
Stravování řeší žáci (zákonní zástupci) samostatně prostřednictvím stránek strava.cz

 


     Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a stavebně — montážní práce v oblasti technických zařízení budov (plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin — komíny, energetika). Díky své výjimečnosti a kvalitě byla škola vybrána a zřizovatelem (Pardubický kraj) zařazena do skupiny prestižních školských zařízení.


 

stažení info - viz níže (soubor pdf)


technohrátky 2019
technohrátky 2019
technohrátky 2019
technohrátky 2019

Charakteristika školy

     Vzdělávací programy jsou zaměřeny převážně na profesní přípravu techniků pro stavebně-montážní činnosti, budování, rekonstrukce, správu a obsluhu inženýrských sítí a technických zařízení budov.

     Díky spolupráci s množstvím sdružení, firem, společností a organizací, které reprezentují podnikatelskou a vzdělávací sféru, zaujímá Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice nezastupitelné a jedinečné místo v oblasti vzdělávání v technických oborech.

     Škola každoročně rozšiřuje své aktivity a působnost, aby v co nejširším spektru sloužila požadavkům praxe a požadavkům trhu práce. Vzdělávací a jiné aktivity se realizují v těchto činnostech:

 1. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE
  1. Střední odborné učiliště plynárenské poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli dle § 57 Zákona č.561/2004 Sb. a podle vzdělávacích programů (§ 3 téhož zákona)
  2. Domov mládeže poskytuje školské služby dle § 117 Zákona č. 561/2004 Sb.
  3. Školní jídelna poskytuje školské služby dle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb.
 2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE
  1. kurzy svařování, pájení a periodické přezkušování
  2. pedagogické minimum pro instruktory pracovišť praktického vyučování
  3. rekvalifikační kurzy
  4. odborná cvičení
  5. ubytovací a stravovací služby
  6. stavebně montážní činnosti
  7. činnosti v oblasti TZB (technické zařízení budov)
  8. kontrolní a revizní činnosti v oblasti TZB

     Uvedené činnosti směřují k vytváření vzájemných vazeb mezi školou a podnikatelskou sférou, zaručují aktualizaci vzdělávacího procesu dle potřeb praxe a tyto požadavky současně přenášejí do výuky v učebních a studijních oborech vzdělání.

     Naznačený trend zvyšuje efektivnost i provázanost vzdělávacího systému a současně podněcuje k uvědomění si nutnosti celoživotního vzdělávání ze strany posluchačů i ze strany vyučujících, resp. přednášejících. Spoluvytváří i „image“ školy v tom smyslu, že zástupci podniků a firem se stále častěji obrací na školu s požadavkem vytvoření nebo aktualizace vzdělávacího programu, resp. kurzu nebo školení s důvěrou v jejich úspěšnou realizaci a užitečnost.

     Tato koncepce vzdělávání vede ke zkvalitňování celého procesu, avšak klade značné nároky na odbornost a profesionalitu pedagogů. Ti jsou nuceni v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stále více spolupracovat se vzdělávacími institucemi, společnostmi a firmami zaměřenými na plynárenství a příbuzné obory.

     Cílovým stavem je převzetí poradenské a vzdělávací funkce pro podnikatelskou sféru i pro ostatní střední školy pro obor plynárenství. Tento cíl je částečně splněn, ve větší míře využívají naše služby subjekty podnikatelské sféry. Střední školy, potýkající se často s existenčními problémy a nedostatkem finančních prostředků, využívají naši nabídku omezeně.

Výše uvedené aktivity prosazujeme prostřednictvím:

 • ČPS Praha (Českého plynárenského svazu)
 • ČSTZ (Českého sdružení pro technická zařízení)
 • Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání
 • Hospodářské komory České republiky
 • ASPP (Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů)
 • České svářečské společnosti ANB
 • GAS spol. s r.o.
 • Společností skupiny Innogy
  a mnoha dalších firem a společností, zabývajících se činnostmi souvisejícími s našimi obory.


Organizační struktura školy

 

 

     Naše SOU tvoří uzavřený komplex, který zajišťuje veškeré potřebné funkce pro provoz. Uvnitř areálu se nacházejí kromě školy a dílen určených pro výuku i domov mládeže, jídelna a další zařízení (např. tělocvična, sauna, posilovny, tenisové kurty, výukové polygony aj.). Zabezpečení vstupu do objektů školy je řešeno elektronickým docházkovým čipem a dozory pedagogických pracovníků. Areál Středního odborného učiliště plynárenského se nachází v severní části města, v blízkosti nákupního hypermarketu Albert a Family Center.

GPS souřadnice:   50°03'12.6"N+15°45'53.9"E

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhají v těchto učebních a studijních oborech:
36-56-H/01 (ŠVP) Kominík – 1., 2. a 3. ročník
36-52-H/01 (ŠVP) Instalatér – 1., 2 a 3. ročník
36-52-H/02 (ŠVP) Mechanik plynových zařízení – 1., 2. a 3. ročník
39-41-L/02 (ŠVP) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 1., 2., 3. a 4. ročník.
(s možností získání výučního listu v oboru vzdělání Instalatér)
36-45-L/52 (ŠVP) Technik plynových zařízení a tepelných soustav – 1. ročník.

 

U všech oborů má žák možnost získat základní kurzy:
svařování plamenem
svařování elektrickým obloukem
svařování plastů – základní kurz
pájení mědi

 

Spojení do Pardubic vlakem, výstup Pardubice, hl. nádraží. Dále městskou dopravou.

Spojení městskou hromadnou dopravou od nádraží ČD a ČSAD, výstup Poděbradská - u hypermarketu Albert a Family Center - linky 3,7,11,17, poblíž (500m Polabiny-točna) staví linky 2,4,14,23.

trolejbus č.3 od hlavního nádraží (směr A) ZDE (Jízdní řády všech linek MHD: ZDE)