image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Aktuality


 

              Historie: 2018-19   2017-18   2016-17   2015-16   2014-15   2013-14

 

Školní rok 2021-22
27.6. – 29.6.2022 třídní výlet – Pec pod Sněžkou - chata Javorka
23.6.2022 Exkurze - regulační stanice Barchov
14.6.2022 Exkurse - zásobování pitnou vodou – vodojem Kunětická hora
16.5. - 17.5.202Exkurze VipsGas, RicomGas s.r.o. Liberec, Cvikov
Sraz účastníků v pondělí 16.5.2022 v 6:30 hodin – začátek akce, průběh akce dle programu, návrat 17.5.2022 přibližně v 14:00 hod. – konec akce.
Účast: Třída 1.MK: Doležal Dominik, Dudek Jan, Suchoradský Jiří, Vojtěch Lukáš, Vorel Štěpán
Třída 2.MK: Douša Zdeněk, Jedlička Petr, Král Marcel, Kučera Igor, Marek Michal, Mužík Filip, Solnička Ondřej,Tesař Adam, Uher Petr, Vajnlich Adam
Třída 1.TE: Holeka Patrik, Hoang Martin, Kopecký Michal, Kučera Kamil, Šáda David, Šourek Radovan, Vitouš Stanislav
Pedagogický dozor: Slavíková Dagmar – vedoucí akce, Ing. Sýkorová Eva, Fiala Tomáš, Lebduška Štěpán, Vlasák Jindřich
11.5. - 13.5.2022 Soutěž „O Pohár SYSTHERM, O Křišťálovou kouli SYSTHERM“
Sraz účastníků ve středu 11.5.2022 v 7:45 hodin – začátek akce, průběh akce dle programu, návrat 13.5.2022 přibližně v 20:00 hod. – konec akce.
Účast: Jan Jakub Knespl, Pavel Barák, Jakub Tobolka

Urputné boje v tělocvičně v rámci mimoškolní výchovy...
Mezinárodní konference ENERSOL 2022

Vzdělávací projekt Enersol, zaměřený na aktuální environmentální témata, vyvrcholil v letošním roce mezinárodní konferencí v Otrokovicích. Ve dnech 21. a 22. dubna 2022 se zde setkali žáci středních škol z Česka, Slovenska, Slovinska, Německa a Rakouska. Konference se uskutečnila za významné podpory Zlínského kraje a města Otrokovice. Mezi hosty byl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petr Gazdík i další zástupci ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí.

V týmu České republiky nechyběli zástupci Pardubického kraje, kteří uspěli v celostátním kole v Třebíči. Projekt s názvem „Hospodaření s vodou“ představili žáci Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice Lukáš Drahokoupil a Michal Kopecký. Tento žákovský projekt vznikl ve spolupráci se společností Wavin Czechia, jejíž zástupci Bc. Šárka Piechowiczová a Ing. Vít Mrkvička byli rovněž přítomni.

19. ročník projektu Enersol potvrdil rostoucí zájem mladé generace o řešení otázek a aktuálních problémů v oblasti využívání energií, ochrany ovzduší a klimatu, hospodaření s vodou i nakládání s odpady. Potvrdil také rostoucí úroveň žákovských prací i samotných prezentací.

V projektu Enersol je v současné době zapojeno více než 70 škol z České republiky. V Pardubickém kraji se projektu pravidelně účastní žáci tří až pěti škol. Bylo by hezké, kdybychom v příštím dvacátém ročníku ukázali větší sílu. Školy, které se chtějí dozvědět o projektu něco víc, nebo uvažují o větší motivaci svých žáků v environmentální oblasti, se mohou obrátit na regionální centrum projektu Enersol v Pardubickém kraji, kterým je SOU plynárenské Pardubice (valenta@souplyn.cz, 606 483 745).


I-KAPII na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice

V rámci projektu I-KAPII - Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 pokračuje spolupráce mezi Středním odborným učilištěm plynárenským Pardubice a třemi základními školami. Jedná se o Základní školu Pardubice - Polabiny II, Prodloužená 283, Základní školu Pardubice - Polabiny III, npor. Eliáše 344 a Základní školu a mateřskou školu Lázně Bohdaneč.

V prvním pololetí školního roku 2021/2022 se na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice uskutečnily tři projektové dny (17. 9., 24. 9. a 15. 10. 2021) určené pro žáky i pedagogy všech výše uvedených základních škol. V této první etapě projektových dní se žáci 8. a 9. tříd ZŠ pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku seznamovali se základy ručního zpracování materiálů, se zhotovováním závitových spojů a se strojním ohýbáním a lisováním měděných a vícevrstvých trubek. Dalším tématem byla domovní elektroinstalace, jejíž základní zapojování si žáci vyzkoušeli na výukovém pracovišti společnosti Diametral.

Začátkem roku 2022 jsme realizovali další projektové dny v termínech 21. 1., 11. 2. a 11. 3. 2022. V této druhé etapě se žáci základních škol podrobněji seznámili s obory vzdělání Instalatér, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Kominík. Na dvou stanovištích probíhala instruktáž v zapojování a ovládání inteligentních rozvodů domovní elektroinstalace. Na dalším stanovišti si žáci vyzkoušeli postupy při polyfúzním svařování plastů a při pájení mědi pomocí hořáku i odporového ohřevu. Nechyběly ani ukázky spojování trubek lisováním a v samém závěru jsme pro žáky připravili pracoviště zaměřené na inspekční monitoring. Zde probíhaly praktické ukázky práce s inspekční kamerou a endoskopem, které používají při své práci kominíci.


13.4.2022 Exkurze Zámeček Pardubice – Výročí 80 let od Heydrichiády
třída 2. MEA
Začátek akce: sraz žáků v 8:15 před školou – začátek akce.
13.4.2022 Návštěva Východočeského muzea
Čas: sraz žáků na nádvoří Zámku Pardubice v 7:50 hodin, návrat zpět do školy v 11:30 hodin
Účast: žáci třídy 1. ME dle seznamu
12.4.2022 Návštěva Tajného krytu v Pardubicích
Čas: sraz žáků před budovou SOU plynárenského v 8:00 hodin – začátek akce, akce bude ukončena návratem kolem 11:30 hodin, kdy je očekávaný návrat do školy.
Účast: žáci třídy 3.M dle seznamu.
12.4.2022 Exkurze Zámeček Pardubice – Výročí 80 let od Heydrichiády
třída 3. ME
Začátek akce: sraz žáků v 8:15 před školou – začátek akce.
ENERSOL 2022 Ve středu 23. února 2022 se v Pardubicích uskutečnila krajská soutěžní přehlídka žákovských prací projektu ENERSOL. Z oslovených středních škol Pardubického kraje se v letošním roce zúčastnily pouze tři. Sportovní gymnázium Pardubice, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice a Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Citelně byla znát absence žáků Střední průmyslové školy chemické, jejichž projekty v kategorii Enersol a popularizace patřily v předchozích ročnících vždy mezi velmi zdařilé.

Krajská soutěžní přehlídka se po roce opět vrátila do reprezentativních prostor sálu Jana Kašpara. Na úvod vystoupil pan Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství, který přivítal soutěžící žáky a jejich pedagogy a popřál žákům úspěch při prezentování jejich prací. Za sponzory podporující projekt Enersol vystoupil zástupce Pražské plynárenské Distribuce, a. s., pan Jan Srb. Dalším hostem byl pan Robin Langer z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, který přítomné seznámil s aktuálními projekty. Do Pardubic zavítal také pan Jiří Herodes, který stál před devatenácti lety u zrodu projektu ENERSOL a který svým vystoupením poukázal na význam řešení otázek udržitelnosti života na Zemi nastupující mladou generací žáků a studentů.

Účastníci krajské soutěžní přehlídky v Pardubicích shlédli zajímavé prezentace v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a inovace. Odborná porota složená ze zástupců Národního pedagogického institutu České republiky - pan Jan Peška, Pardubického kraje - paní Vlasta Pemlová a společnosti 1. SPZ Pardubice - pan Jakub Lahner, měla za úkol vybrat nejlepší práce, které postoupí na celostátní konferenci ve dnech 24. a 25. března 2022 v Třebíči.

Konference byla završena slavnostním vyhlášením výsledků.

Pardubický kraj budou reprezentovat tito žáci:
V kategorii Enersol a praxe Ondřej Novák a Tomáš Moravec (SOU plynárenské Pardubice) s projektem Vodíkový pohon, Lukáš Drahokoupil a Michal Kopecký (SOU plynárenské Pardubice) s projektem Hospodaření s dešťovou vodou, Radek Lichtenberk a Radek Mokrý (SOU plynárenské Pardubice) s projektem Bioplynová stanice Rapotín a Josef Bartůněk a Pavel Krejčí (SPŠE a VOŠ Pardubice) s projektem HEMPCRETE – zdravé domy.

V kategorii Enersol a inovace Jana Šimůnková a Karolína Řezníčková (Sportovní gymnázium) s projektem Světlo kolem nás a Vojtěch Ryšavý (Sportovní gymnázium) s projektem Budoucnost energetiky.

Poděkování patří všem soutěžícím, kteří věnovali nemálo času a úsilí ke zpracování zajímavých projektů. Poděkování patří pedagogům, kteří poskytli žákům pomoc v roli koordinátorů a vedoucích žákovských prací. A poděkování patří také sponzorům a podporovatelům projektu Enersol, kteří věnovali soutěžícím ceny. Byly to dárkové poukázky na nákup elektroniky od Pražské plynárenské Distribuce, a. s. a od 1. SPZ, s. r. o, dárkové předměty od společnosti Wavin Czechia s. r. o. a sportovní trička a bundy od společnosti Triker, a. s.

Atmosféru soutěžního dopoledne přibližují fotografie:

V domově mládeže žijeme sportem... :-)
Dne 19.1.2022 Se v naší škole uskutečnilo Krajské kolo soutěže Instalatér
Zpráva:

Ve středu 19. ledna 2022 hostily Pardubice již XXIV. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Krajské kolo soutěže pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Střední školou polytechnickou Brno se uskutečnilo v areálu praktického vyučování Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice. V tradiční soutěži, která je zařazena do přehlídky České ručičky 2022, se utkali soutěžící pěti středních škol. Za Pardubický kraj vyslaly své nejlepší instalatéry Střední škola gastronomická a technická Žamberk, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice a Střední odborné učiliště Svitavy. Za Královéhradecký kraj přijela dvojice žáků ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova a Prahu reprezentovali žáci ze Střední odborné školy Jarov.

Soutěžící plnili v průběhu celého dne šest nelehkých úkolů. Museli prokázat znalosti i velkou řemeslnou zručnost při práci s trubními materiály z oceli, mědi i plastu. Vedle různých způsobů spojování a montáže pomocí závitových, lisovaných, pájených i svařovaných spojů předvedli žáci také instalaci zařizovacích předmětů. Vše na čas a přesně podle technické dokumentace. Přestože tato generace žáků byla v průběhu studia kvůli epidemickým opatřením ošizená o velkou část praktické výuky, předvedli soutěžící solidní výkony.

Nejlepších výsledků v Pardubickém kraji dosáhli žáci z Žamberku. První místo vybojoval Petr Valach, druhý se umístil Petr Vacek. Třetí a čtvrté místo získali žáci plynárenského učiliště Benjamín Andrýs a Matyáš Ioanidis. Pátý skončil Miroslav Kottoniak následovaný Denisem Juříkem z učiliště ve Svitavách.

Za Královehradecký kraj si rozdělili první a druhé místo žáci z „Vocelovky“. Daniel Vaněk zaslouženě zvítězil ziskem 735 bodů, druhý skončil Václav Kloz.

Soutěžící z Prahy podali vyrovnaný výkon. Nakonec zvítězil Jan Krajíček následovaný s minimální ztrátou osmi bodů Janem Klímou.

Kromě žáků se na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice setkali významní hosté zastupující výrobní sféru a profesní sdružení. Pozvání přijal vicepresident Hospodářské komory České republiky pan Roman Pommer, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky pan Bohuslav Hamrozi a zástupci partnerských firem a sponzorů soutěže, kterými byly společnosti Grohe, Geberit, Triker, Wavin Czechia, TOP CENTRUM CZ, KNIPEX, Gasco, Ptáček - velkoobchod a mnozí další, včetně zástupců zúčastněných škol.

V doprovodném programu zazněla řada témat, která odrážejí situaci současného školství a jeho propojení s praxí. Prezident CTI ČR seznámil přítomné např. s mistrovskou zkouškou nebo s Národní soustavou kvalifikací, velmi zajímavý byl příspěvek pana Pommera o soutěži Euroskills. V závěrečné diskusi všech zúčastněných panovala vzácná shoda: "Školy musí připravovat pro budoucí život především odborníky. Specialisty, kteří mají nejen všeobecné znalosti a vědomosti, ale také dokonale zvládají své řemeslo."
Dne 19.1.2022 Divadelní představení VČD
Účast: Žáci tříd 2. MEB, 2. TE
Pedagogický dozor: Mgr. Šárka Kvapilová – vedoucí školní akce
Dne 11. 1. 2022 na naší škole, v rámci prevence sociálně patologických jevů, proběhla další z besed, tentokrát na téma „Sociálně patologické jevy v trestněprávním kontextu“. Profesionálním přístupem se této akce zhostily příslušnice Městské policie v Pardubicích Mgr. Holešovská Blanka a Mgr. Klementová Lucie. Tímto oběma policistkám, i jménem školy, děkuji.


Dne 15. 11. 2021 proběhla na naší škole další z přednášek zakončená besedou, tentokrát na téma „COVID- 19“. Přednášejícím byl renomovaný a světově uznávaný Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Pro žáky z naší školy byla tato akce přínosem, protože kdo jiný by měl tyto chlapce seznámit s prevencí u tohoto onemocnění. Tímto bych chtěl, i jménem školy, p. profesorovi poděkovat, že si ve svém nabitém programu našel ve svém diáři pro nás volné místo.
Autor: Kopecký Vít
Dne 12. 11. 2021 u nás na škole, v rámci prevence sociálně patologických jevů, proběhla beseda na téma „Trestně právní odpovědnost mladistvých.“ Profesionálním a skvělým přístupem se tohoto úkolu zhostily příslušnice Městské policie v Pardubicích Mgr. Holešovská Blanka a Mgr. Klementová Lucie. Tímto oběma policistkám, i jménem školy, vyjadřuji vřelé poděkování.
Autor: Kopecký Vít
V Pardubicích 25. 10. 2021
Plynaři i kominíci trénují sílu a obratnost na horolezecké stěně Na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice mají žáci možnost dalšího sportovního vyžití. Díky sponzorské podpoře spolupracující společnosti Pražská plynárenská distribuce, a. s. vyrostla o prázdninách v tělocvičně školy čtyři metry vysoká horolezecká stěna. Zřejmě i pod vlivem skvělých výkonů Adama Ondry na Olympiádě v Tokiu je o zdolávání vrcholu různobarevně značenými trasami velký zájem. Stěnu využívají žáci všech oborů vzdělání. Největší chuť k lezení ale mají budoucí kominíci, pro které bude práce ve výškách a pohyb po střechách domů jejich běžnou rutinou.

Dne 12.10.2021 (Medlešice) odborná prace s učitelem OV p.Mudruňkou
zapojení a skladba bytového rozvaděče, s použitím metody selektivity řazení jističů, vytvoření můstku PEN, PE,N a NxCelostátní konference ENERSOL 2021
Místo: Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9
Datum konání: 22. – 23. 9. 2021
Časový rozpis: 22. 9. 2021 - odjezd služebními automobily VW Caddy Maxi a Ford v 7:45 hodin od školy – začátek akce.; průběh obou soutěžních dní dle rozpisu konference, návrat 23. 9. 2021 v odpoledních hodinách.
Účast: soutěžící žáci a pedagogický doprovod dle prezenční listiny

 

Celostátní konference ENERSOL 2021 - zpráva
Ve středu a ve čtvrtek 22. a 23. září 2021 se v Praze na SŠ gatronomie a podnikání uskutečnila osmnáctá celostátní konference projektu ENERSOL 2021. Pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D et Ph.D., člena Rady hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a Ing. Mariany Čapkové, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy a za účasti zástupců ministerstev - MŠMT, MŽP a MPO, měli žáci z jednotlivých krajů ČR možnost prezentovat svoje práce zaměřené na oblast ochrany životního prostředí. Většina žákovských projektů řešila hospodaření s vodou, ale objevila se i témata související s využíváním alternativních zdrojů energií nebo s ochranou ovzduší či s nakládáním s odpady.
Pardubický kraj reprezentovali žáci a žákyně čtyř středních škol. Zdeněk Tejkl a Lukáš König ze SPŠCH Pardubice představili v kategorii Enersol a popularizace výukový program s názvem "Naše planeta a my - velká cesta ekologií" (https://view.genial.ly/60bb4a8a24dec10d1b0de8df/guide-nase-planeta-a-my). V kategorii Enersol a inovace seznámila Jana Šimůnková ze Sportovního Gymnázia Pardubice posluchače s projektem nazvaným "Hospodaření s vodou" . V kategorii Enersol a praxe představili žáci SOU plynárenského Pardubice Ondřej Novák a Radek Lichtenberk možnost dekarbonizace v projektu "Ozelenění zemního plynu" a Josef Bartůněk, žák SPŠE a VOŠ Pardubice, zaujal porotu i všechny přítomné netradičním stavebním materiálem ve své práci "Hempcrete - stavby v souladu s přírodou".
V rámci celostátní konference byl připraven také doprovodný program. Žáci i pedagogové měli možnost absolvovat plavbu parníkem po Vltavě, projížďku Prahou historickou tramvají, návštěvu pro veřejnost skrytých prostor Staroměstské radnice nebo návštěvu muzea Pražské energetiky.
V celkovém hodnocení se tým Pardubického kraje umístil na 6. příčce. V zhledem k faktu, že projekt ENERSOL je v našem kraji spíše "Popelkou" a na rozdíl od např. krajů Středočeského či Vysočiny, kde je každoročně zapojeno více než 20 středních škol, lze považovat reprezentaci za úspěšnou. Mezinárodní konference se uskuteční začátkem listopadu v Plzni. V družstvu České republiky bude bojovat také žákyně Jana Šimůnková ze Sprtovního gymnázia Pardubice. Přejme jí hodně úspěchů!FOR ARCH Praha, výstaviště Letňany – zajištění expozice
Místo: Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9
Datum konání: 20. 9. 2021 – 24. 9. 2021
Doprava: služební automobil VW
Účast: Václav Chmelíček, Tomáš Mrázek (žáci 2. TE)
Ubytování: hotel AURA
Pedagogický dozor: p. Slavíková – vedoucí akce, p. Valenta (po - út)

 

FOR ARCH 2021 - zpráva
Ve dnech 21. až 25. září 2021 se v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA uskutečnil 32. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který přináší každoročně novinky z oborů spojených se stavebnictvím.
Díky dlouholeté spolupráci školy, Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice, s Cechem topenářů a instalatérů České republiky, měli žáci druhého ročníku nástavbového studia Václav Chmelíček a Tomáš Mrázek možnost předvést návštěvníkům veletrhu ukázky technologií používaných v plynárenství a v oblasti TZB. Zájemce z řad odborné i laické veřejnosti žáci seznámili s moderními způsoby realizace rozvodů plynu v budovách při použití např. lisovaných spojů měděných trubek a tvarovek, flexibilních projení prostřednictvím nerezových vlnovců či vícevrstvých plastových potrubí. Cennou zkušenost při prezentaci a komunikaci s potenciálními zákazníky žáci zcela jistě využijí v jejich budoucí profesní praxi.

Adaptační kurz 1. ročníků, třídy 1. ME
Datum: 19. - 22. září 2021
Sraz: 11. 9. 2021 (neděle) nejpozději v 9:45 před školou
Odjezd autobusu: 10:00 hodin
Místo: Areál Tesly, Vršov – Horní Bradlo
Účast: žáci prvních ročníků /viz seznamy – příloha/
Pedagogický dozor:
1. Milan Zeman – vedoucí kurzu, zdravotník
2. Lukáš Nekola – branné činnosti
3. Jan Branda – tábornictví, orientace v přírodě
4. Adéla Pozlerová – lehká atletika, sportovní hry
Návrat: 22. září 2021 (středa) okolo 11:00 hodin
Stravování: odhlášení zajistí pí. Tlapáková
Stravování bude odhlášeno pro zúčastněné a bude pokračovat pro ubytované, počínaje obědem
22. 9. 2021 (středa). Stravování pro neubytované pokračuje čtvrtkem dne 23. 9. 2021.
Žáci, kteří se nezúčastní kurzu, budou povinně chodit na odborný výcvik od pondělí do středy.

Bosch Inspire Day
Datum konání: 22. 9. 2021, začátek přednášky v 9:00 hodin
Místo: Praha - Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky, školící středisko Junkers Bosch
Začátek akce: Sraz žáků a učitelů před hlavním vchodem učiliště v 7:15 hodin.
Odjezd autobusu: 7:30 hodin
Pedagogický dozor: Vedoucí akce – Mgr. Holeček Stanislav, dále Josef Mudruňka
Účast: Žáci třídy 4.ME (13) dle seznamu.
školení ve společnosti WAVIN
Datum konání: 21. 9. 2021, začátek přednášky v 9:00 hodin
Místo: Wavin Czechia s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
Začátek akce: Sraz žáků a učitelů před hlavním vchodem učiliště v 7:15 hodin.
Odjezd autobusu: 7:30 hodin
Pedagogický dozor: Vedoucí akce – Josef Čížek, dále Bc. Šlechta Pavel, Matoušek Václav, Vyskočil Marek, Lebduška Štěpán, Mgr. Housa Radoslav
Účast: Žáci tříd 2.I (27) + 2MEA (7) dle seznamu.
Bosch Inspire Day
Datum konání: 15. 9. 2021, začátek přednášky v 9:00 hodin
Místo: Praha – Průmyslová 372/1, sídlo společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.
Začátek akce: Sraz žáků a učitelů před hlavním vchodem učiliště v 7:15 hod.
Pedagogický dozor: Vedoucí akce – Holeček Ladislav, Lebduška Štěpán
Účast: žáci třídy 4.ME (14) dle seznamu
Adaptační kurz 1. ročníků, třídy 1. I, 1. MK
Datum: 12. - 15. září 2021
Sraz: 12. 9. 2021 (neděle) nejpozději v 9:45 před školou
Odjezd autobusu: 10:00 hodin
Místo: Areál Tesly, Vršov – Horní Bradlo
Účast: žáci prvních ročníků /viz seznamy - příloha/
Pedagogický dozor:
1. Milan Zeman – vedoucí kurzu
2. Vít Kopecký – zdravotník, branné činnosti
3. Jan Branda – tábornictví, orientace v přírodě
4. Stanislav Holeček – lehká atletika
5. Pavel Mňuk – sportovní hry
Návrat: 15. září 2021 (středa) okolo 11:00 hodin
Stravování: odhlášení zajistí pí. Tlapáková
Stravování bude odhlášeno pro zúčastněné a bude pokračovat pro ubytované, počínaje obědem 15. 9. 2021 (středa). Stravování pro neubytované pokračuje čtvrtkem dne 16. 9. 2021.
Žáci, kteří se nezúčastní kurzu, budou povinně chodit na odborný výcvik od pondělí do středy.
Žáci obdrželi písemné informace ohledně pobytu a tiskopis ohledně bezinfekčnosti.
Omluva z akce bude pouze na základě potvrzení od lékaře nebo zákonného zástupce žáka. Žáci, kteří se nedostaví bez řádné omluvy, budou mít neomluvenou účast v rozsahu výuky.
Exkurze ve spol. MARO, veletrh vystavovatelů
Termín: 10. 09. 2021, sraz žáků v místě konání v 8:30, začátek v 9:00; po 12:00 hodině ukončení akce na místě konání, rozchod
Místo: MARO, Chrudimská 2811, Pardubice
Doprava: Sraz na místě konání, vlastní doprava
Pedagogický dozor: Dle určení, rozpis UOV zpracovaný vedoucím p. Čížkem
Účast: Žáci OV dle seznamů
Mini Show Novinek v prodejně Gienger, s. r. o.
Místo: Expresní sklad Gienger, S. K. Neumanna 2793, Pardubice
Termín: 3. 9. 2021; sraz žáků ve škole v 7:00 hodin, odchod v 8:00 hodin, po ukončení akce rozchod na místě
Dopravní prostředek: chůze
Účast: žáci 2. M a 2. MEB dle seznamu
Pedagogický dozor: Štěpán Lebduška – vedoucí akce, dále Tomáš Fiala – zástupce vedoucího akce, Radek Minařík, Ladislav Holeček, Jiří Hemerka, Mgr. Stanislav Holeček, Josef Mudruňka, Miroslav Doležal

 

 

 

Školní rok 2020-21

Ve středu 15. června 2021 se v Pardubicích uskutečnila Krajská konference ENERSOL 2021
Naši žáci Ondřej Novák a Radek Lichtenberk s projektem Ozelenění zemního plynu postoupili do celostátního kola, které se koná v září 2021.
TEPELNÁ ČERPADLA, KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA NA SOU PLYNÁRENSKÉM V PARDUBICÍCH
(časopis pro tepelnou techniku a instalace)
19.11.2020 Řemeslný obor nelze naučit z domu (Deník.cz)

Hudebníci v domově mládeže...


 

 


Školní rok 2019-20
Informace k dobrovolné výuce od 9.6.2020 (dokument pdf)

Dobrovolná výuka - ubytování v DM
(Vyplňují jen žáci 1.roč. a 2.roč., kteří byli
před uzavřením škol ubytováni v DM!

JMÉNO a PŘÍJMENÍ:
Kontaktní TELEFON:
UBYTOVÁNÍ v DM: ANO NE
První PŘÍJEZD do DM:
(ohlásit se ve vychovatelně)
POZNÁMKY:
Stravování si přihlašuji SÁM na www.strava.cz


prijimacky me a te
stažení info - viz níže (soubor pdf)Dne 25.5.2020 Exkurze v rámci vyučování do Bioplynové stanice Dříteč. Účast: třída - 3. ME, skupina 15 žáků.
22.4.2020 (7:45)
Výsledky přijimacího řízení pro školní rok 2020-21 - učební obory
Ve dnech 25. - 28. 2. 2020 se uskuteční v Brně Soutěž odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (SOD)
Účast: Jan Bureš, Filip Dúbrava (3. IK)
Ve středu 19. února 2020 se v rámci projektu ENERSOL uskutečnila krajská soutěžní přehlídka žákovských prací zaměřených na využívání alternativních zdrojů energií, úsporu energií a snižování emisí, zejména v dopravě. Kromě těchto tradičních témat byla pro 17. ročník soutěže vyhlášena mimořádná prioritní témata reagující na aktuální klimatické změny. Jsou jimi problematika sucha - hospodaření s vodou a problematika ovzduší v lidských sídlech.

V krásných prostorách sálu Jana Kašpara v Pardubicích přivítali žáky a pedagogy z pěti středních škol vzácní hosté, Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství a Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Hosty soutěže byly také zástupkyně Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, které účastníkům představily dva zajímavé projekty. Projekt Aquares, který je zaměřen na dosažení efektivního hospodaření s vodou prostřednictvím opětovného využití vody a zajištění ochrany vodních zdrojů, a projekt Condereff, který je zaměřen na stávající praxi nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a další možné využití.

Organizátorem soutěže bylo Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, které nominovalo do soutěže celkem tři žákovské projekty. V kategorii Enersol a praxe se umístili Michal Zajíček a Vojtěch Helekal na prvním místě s prací nazvanou „Zelené haly“. V téže kategorii obsadili žáci Lukáš Drahokoupil a Jakub Diviš třetí místo s tématem „Čerpací stanice LNG“. Žáci Michal Bíro a Matěj Kopecký vybojovali prvenství také v kategorii Enersol a inovace s projektem „Zelené střechy“.

Další škola, SPŠE a VOŠ Pardubice, slavila úspěch s projekty „Automatické řízení bazénu se solárním ohřevem“ žáka Michala Hašla a „Vertikální kořenová čistička odpadních vod“ žáka Jiřího Švece. Oba žáci při realizaci svých nápadů spolupracovali s Akademií věd ČR a ve výsledku byla zřejmá vysoká úroveň obou prací.

Dalším účastníkem soutěžního klání byla Střední škola automobilní Holice. Soutěžní tým ve složení Nikola Křivánková, Tomáš Hájek a Daniel Filipov se ve své práci zaměřili na negativní stránky elektromobilů. Zajímavá prezentace objektivně vyvážila masivní propagování elektromobility poukázáním na řadu negativních stránek, o kterých se oficiálně příliš nehovoří.

Premiéru v projektu Enersol zažili žáci SPŠCH Pardubice a Sportovního gymnázia Pardubice. V kategorii Enersol a inovace se žáci gymnázia Matěj Holický, Jan Šmíd a Vladimír Vondra pokusili o zajímavý přehled alternativních zdrojů energií. Žák Matěj Onderka se ve své práci zaměřil na zbytečné plýtvání vodou v domácnostech s návrhem řešení tohoto problému. Odvahu pustit se do kategorie Enersol a popularizace měl jen jediný žák. Byl jím František Jelínek ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Ve své práci s názvem „Globle“ navrhl společně se svými spolužáky zajímavou výukovou pomůcku - stolní karetní hru, pomocí níž je možné procvičit hravou metodou témata související s životním prostředím, jeho ochranou a používáním alternativních zdrojů energií.

Odborná porota vyhodnotila všechny práce a podle umístění žáků v jednotlivých kategoriích nominovala soutěžní tým, který bude reprezentovat Pardubický kraj na celostátní konferenci ENERSOL 2020 v Hradci Králové.

Poděkování patří všem soutěžícím žákům, jejich pedagogům, kteří jim v roli garantů pomáhali při tvorbě žákovských projektů, organizátorům krajské soutěžní přehlídky a také partnerům a sponzorům projektu, kteří celou akci finančně podpořili a soutěžícím žákům předali věcné ceny.


Kroužek doučování z matematiky vede v domově mládeže p. vychovatel Pleskot, aneb "tu matiku nakonec zdoláme!"

Mladí šachisté v domově mládeže pod vedením p. vychovatele Nováka, každoročního účastníka šachového festivalu Czech Open v Pardubicích.

Dne 22. 1. 2020 se žáci druhého ročníku oboru instalatér zúčastnili exkurze ve firmě KORÁDO v České Třebové, která vyrábí otopná tělesa a koupelnové radiátory . Po cca. dvouhodinové přednášce o založení firmy a představení jejich výrobního sortimentu jsme se odebrali do provozu, kde žáci sledovali montáž otopných těles od počátku až po zaskladnění.

Dne 21.1.2020 se konalo krajské finále - challenger ve florbalu.
Místo: SH Dašická - Gymnázium Pardubice
Účast: Kovařík 3ME, Lichtag 3ME, Ouvin 3ME, Harašta 3M, Borovička 2ME, Paleček 2ME, Nadrchal 2ME, Farkas 2M, Horych 2M, Barák 1ME, Merganc 1ME, Jeník 1I
Dne 19.12.2019 - Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Dne 18.12.2019 - Vánoční turnaj v sálové kopané jednotlivých tříd.
Na již tradiční turnaj se přihlásilo rekordních osm mužstev, ze všech tříd. Celkově sportovalo 42 žáků.
Družstva byla rozlosovaná do dvou skupin po čtyřech. První dvě mužstva ze skupiny postupovala do semifinále a finále. Ve skupině A zvítězili suverénně IQ 500 ve složení Jiroušek, Pětník, Mikšík, Jakubec, Řezníček a Nedvídek. Skupinu B vyhráli IQ 400 (Vychytil, Socha, Slavík, Voženílek, Borovička, Hojda a Holý).
V semifinále na sebe narazili IQ 500 vs. Gipsy (1 : 1, pok. kopy 1 : 3) a IQ 4OO vs. Dřeváci 4 : 1
O 3.místo: Dřeváci vs. IQ 500 1 : 2
Finále: IQ 400 vs. Gipsy 3 : 4
Pořadí:
1. Gipsy
2. IQ 400
3. IQ 500
4. Dřeváci
Velkým překvapením bylo vítězství týmu Gipsy, který byl složen z žáků třídy 1I. Poprvé v historii turnaje tedy zvítězili hráči 1. ročníku! Výraznou osobností byl v týmu hráč Hynek, který si odnesl cenu za nejlepšího hráče. Nejlepším brankařem byl vyhlášen Vrběcký. Tým se prosazoval celoplošným kombinačním fotbalem a úspěšnou střelbou.
Sestava vítězů: Vrběcký-Hynek,Kasal,Andrys,Ioanidis,Malý
Nejlepší družstva byla odměněna „Pohárem ředitele (putovní) a první tři věcnými cenami.
Dne 16. 12. 2019 - v 10:00 hod. ve VČD Pardubice Divadélko pro školy.
Odchod od školy v 9:15 hodin – začátek akce. Konec akce po skončení představení v místě konání akce.
Účast: Žáci tříd 2. ME, 2. M, 2. IK dle seznamů.
Pedagogický dozor: Mgr. Kvapilová – vedoucí akce, Mgr. Čejková, Mgr. Branda, Ing. Vyvlečka, Mgr. Zeman
Dne 10.12.2019 - začátek v 9,15 hod. exkurze do Vodárenského muzea Praha, Království železnic Praha a na Královskou cestu.
Odjezd: Sraz žáků na hlavním vlakovém nádraží Pardubice v 7.15
Návrat: po 16.00 hodině, hlavní nádraží Pardubice
Pedagogický dozor: Ing. Jaroslav Vyvlečka, Mgr. Iva Tomášková
Účast: třída 2TE, třída 4ME
fotogalerie
Dne 4.12.2019 - Exkurze ve společnosti SPOLGAS, Zaječice u Bečova
Účast: Lukáš Drahokoupil, Jakub Diviš (3. ME)
Pedagogický dozor: Mgr. Martin Valenta – vedoucí akce, Ing. Eva Sýkorová
Pilně se připravujeme na letošní Vánoce...

Zdobení stromku ve vstupní hale naší školy...
V domově mládeže se staráme o životní prostředí - třídíme plasty...     :-))
plasty plasty
Možná by ale bylo lepší pít kohoutkovou vodu. Není vůbec špatná, jak se traduje!
Dne 28.11. exkurze v rámci projektu ENERSOL – ZELENÁ STŘECHA,
Místo: Firma LIKO-S, Slavkov u Brna
Žáci: Kopecký, Biro, Zajíček, Helekal, Chmelíček
Sraz: 9.20 vlakové nádraží, Konec cca 18 hod. vlakové nádraží
Dozor: Bc. Vlastimil Schiller
Exkurze byla součástí pro zpracování tématu ŽIVÉ STAVBY – ZELENÉ STŘECHY A ZELENÉ FASÁDY v rámci projektu ENERSOL (kategorie inovace) který má za cíl zvýšení úrovně odborného vzdělávání a zvýšení informovanosti ohledně problematiky o obnovitelných zdrojích energie. Toto téma které žáci zpracovávají, se dotýká životního prostředí a řeší přírodní tepelnou stabilizaci budov. Součástí zpracování tématu je i možnost realizace EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY v objektu SOU Plynárenském.

fotogalerie
Dne 28. 11. 2019, 8:45 hod. se uskutečnilo finále o postup do kraje ve florbalu
Místo: Nafukovací hala na Dukle

27.-29.11.2019 Finále celorepublikové soutěže žáků oboru vzdělání INSTALATÉR pořádané CI v Praze, Kongresové centrum
Účast: soutěžící žáci Jiří Pohorský, Dominik Kyselo
Pedagogický dozor: Dagmar Slavíková – vedoucí akce, Štěpán Motl
Z krajských soutěží, které proběhly minulý rok se kvalifikovalo 6 družstev (Pardubice, Děčín, Havířov, Valašské Meziříčí, Ústí nad Labem a Praha- Jarov). Žáci soutěžili v teoretických a praktických dovednostech.
Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Jiří Pohorský a Dominik Kyselo. V těžké konkurenci ostatních účastníku soutěže získali „bendu‘‘ za krásné 3. místo! Na této soutěži rozhoduje rychlost, přesnost, čtení projektové dokumentace a kvalitní příprava, o kterou se starali Štěpán Motl a Dagmar Slavíková.
Žáci už byli dříve oceněni hejtmanem Pardubického kraje za umístění na 1. místě v krajském kole v Českých Budějovicích.

republika_finale_instalater

republika_finale_instalater

republika_finale_instalater
Dne 27. 11. 2019 Muzeum komunismu, Praha
Pedagogický dozor: Mgr. Kvapilová - vedoucí akce, Mgr. Čejková
Účast: Žáci třídy 3. ME dle seznamu
Dne 13. istopadu 2019 jsme se zúčastnili celostátní soutěže Challenge ve florbalu v přetlakové hale na Olšinkách Pardubice.
Výsledky:
1/ SOUP vs. SPŠE Pce 1:1 /Kovařík/
2/ SOUP vs. SP. Gympl 3:1 /Kovařík, Nadrchal, Farkas/
3/ SOUP vs. Mozart. Gympl 0:2
4/ SOUP vs. SPŠCHT 1:0 /Kovařík/
Nájezdy o postup s SPŠE:
Proměnili Paleček a Nadrchal, nedal Kovařík
Celkově: 2:1 a postup do krajského kola!
Nejlepší hráči: Kovařík, Lichtag a Jeník

Dne 7.listopadu 2019 naše repremužstvo školy vybojovalo na okrsku Pardubického okresu překvapivý postup do finále okresu ve florbalu.
Do turnaje jsme nastoupili v tomto složení:
Jeník - brankář
Kvasil, Lichtag - Kovařík, Wejgl, Pejcha - první lajna
Paleček, Blažek - Farkas, Nadrchal, Borovička - druhá lajna
Střídali: Ouvin, Barák a náhradní brankař Záruba
Asistent trenéra: Starý, Blažek /výborné vedení/
Nalosováni jsme byli do skupiny s Deltou Pardubice, Gymnáziem Holice a SPŠP Pardubice. Horkým favoritem na vítězství a postup bylo SPŠP, kde hráli hráči, kteří mají již zkušenost se seniorskou prvoligovou scénou.
Výsledky:
SOUP vs. Delta Pce 4:0
SOUP vs. Gymnázium Holice 1:1
SOUP vs. SPŠP Pce 3:1
Cekově 7 bodů a jasný postup!
Dne 5.11.2019 navštívili žáci tříd 2TE a 4ME Plynárenské muzeum v Praze.
podlahové topení

podlahové topení
Rekonstrukce kanalizace na ZŠ Sezemice
Dne 17. 10. 2019 jsme s vybranými žáky ze třídy 2. I prováděli rekonstrukci venkovní ležaté kanalizace. Žáci tak měli jedinečnou možnost seznámit se s materiálem, který se dříve používal (kamenina), jejími vlastnostmi a možnostmi napojení na nové technologie. Chlapci se usilovně zapojili do výkopových prací, demontáže stávajícího rozvodu, osazení a dopojení revizní kanalizační šachty OSMA 400/200, provedli zkoušky těsnosti - funkčnosti a zasypání výkopu dle dokumentace.
rekonstrukce odpadu

rekonstrukce odpadu

rekonstrukce odpadu


16.-17.10.2019 Instruktáž montáže podlahového topení
Žáci 2.ME se seznámili s materiály, technologií montáže, principy navržení a podstatu kompletního výpisu materiálu. Viděli hotovou část vedení rozvodu přívodního potrubí do rozdělovače zhotoveno z lisované CU28x1mm.
podlahové topení podlahové topení
Takhle se svědomitě připravují žáci 2.ročníku nástavby v domově mládeže!!! (žáci Beránek a Balcar)
výuka v dm
Dne 11.řína 2019 se mužstvo školy zúčastnilo okresního přeboru v basketbalu. Byli jsme nalosováni do skupiny s Gymnáziem Mozartova a SŠ Labská. Ze skupiny postupoval pouze vítěz. Naše mužstvo hrálo v této sestavě: Chmelík, Filipi, Bauer, Šourek a Kvasil. Střídali: Ouvin a Sýkora.
Výsledky:
SOU Plynárenské - Gymnázium Mozartova 18 : 22
SOU Plynárenské - SŠ Labská 36 : 10
Do semifinále jsme nepostoupili. Nejlepší střelec: Chmelík Jan
V prvním zápase jsme doplatili na nesehranost mužstva, když zápas byl dlouho vyrovnaný. V druhém zápase jsme dominovali. Sytém turnaje, když mužstvo sehraje pouze dvě utkání a po jedné prohře je vyřazeno, je nedostatečný.
Okres basket
Prezentace našich žáků FOR ARCH 2019
Za materiální podpory firem FV – Plast, a.s., Čelákovice, Thermona, a KORADO Česká Třebová, prováděli naši žáci Jiří Pohorský a Roman Šebek zapojení elektrického kotle firmy Thermona, zapojení radiátoru a žebříkového tělesa firmy KORADO vícevrstvými trubkami firmy FV-Plast. Žáci též zapojovali rozvaděč a podlahové topení od firmy FV-Plast.
For Arch

For Arch


Dne 23.9.2019 jsme na umělé trávě FK Pardubice-Ohrazenicích sehráli okresní kolo celostátního turnaje v kopané středních škol. Byli jsme nalosováni do skupiny s Obchodní akademii, SPŠPaS a Agysem.
Výsledky:
SOUPlyn.-Obchodní 1 : 0 /branka :Gregor/
SOUPlyn.-SPŠPaS 0 : 4
SOUPlyn.-AGYS 2 : 0 / branky : Slavík 2/
Semifinále:
SOUPlyn.-SPŠCH 0 : 0/Na penalty 6 : 7 /
Sestava: Jiroušek, Holý - Nevole Outrata,Voženílek, Andrys - Gregor, Rejl, Šmahel, Slavík - Šebek, Kovařík
Střídali: Pětník, Lichtenberk, Starý a Borovička
V semifinále o postup do finálové skupiny jsme sehráli nejlepší utkání se silným mužstvem SPŠCH. V normální hrací době jsme uhráli remízu. O postupu rozhodly penalty, ve kterých bohužel selhali naši nejzkušenější hráči. Celkové hodnocení? Neúspěch!
Dne 18. 09. 2019 se žáci třídy 2ME zúčastnili exkurze v Medlešicích, kde proběhla názorná instruktáž - kompletace WC - Geberit kombi fix. Dále montáž dřezového sifonu-zápachové uzávěrky. Montáž WC kolo, tlačítka a sedátka. Dřezový sifon, tlačítko i sedátko si kluci zkusili připevnit každý sám.
Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech učňů v oboru instalatér probíhal na náměstí ve Vysokém Mýtě přímo před radnicí Městského úřadu ve dnech 18.9. – 19.9.2019. Soutěže se zúčastnilo v oboru instalatér pět dvoučlenných družstev. Soutěžící pracovali na společném zadání tak, aby prokázali schopnost pracovat v týmu. Naši školu reprezentovali žáci Janda Martin a Doležel Lukáš. Oba prokázali znalosti montážních předpisů jednotlivých výrobků a konečnou montáž zařizovacích předmětů provedli dokonale. Celkově se umístili na třetím místě.
Skill Vysoké Mýto
Ve dnech 15.-18.9.2019 proběhl adaptační kurz žáků 1.ročníku v Horním Bradle v areálu Tesla.
Zůčastnilo se 61 žáků, kteří prožili několik dní v přírodě Železných hor formou sportovních her, závodů a turistiky. Ubytovaní jsme byli ve zděných budovách, stravování bylo na úrovni - včetně švédských stolů při snídani.
V branném závodě jednotlivců zvítězil žák Andrýs Benjamin. V hodu koulí bral za 10,80m první místo žák Mikan Pavel. Dálku ovládl skokem 480cm Novotný Pavel a nejrychlejším sprinterem byl Jeník Daniel za čas 5,88sec. Při turistické vycházce jsme si prohlédli televizní vysilač "Krásno" nad Horním Bradlem.
Na závěr byl uspořádán táborák, kde si všichni opekli buřty a byli odměněni nejlepší.
Adaptační kurz si již našel pevné místo v činnosti školy.
Galerie ZDE
10. 9. 2019, začátek v 9:00 hodin - Bosch Inspire Days
Místo: Bosch Termotechnika s.r.o, Praha 10 – Štěrboholy
Začátek akce: Sraz žáků a učitelů před hlavní budovou školy v 7:35 – začátek akce; odjezd služebními automobily (WV Caddy a Ford) v 7:45 hod.
Konec akce: V 13:00 hod. odjezd z Prahy; akce končí návratem do školy.
Pedagogický dozor: Mgr. Housa Radoslav - vedoucí akce, Mudruňka Josef, Fiala Tomáš
Účast: Haviar Matěj, Helekal Vojtěch, Homolka Marek, Horák Jiří, Ouvin Matouš, Kvasil Matěj, Pohl Martin, Lebduška Štěpán, Marek Martin
Toto školení bylo zaměřeno na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla žákům představena společnost Bosch a její produkty, včetně značky Buderus. Dále jsme se seznámili s náplní práce servisních techniků a obdivovali nejnovější technologie IOT usnadňující práci těmto technikům. Žákům byla během školení předána informace, co vše musí splnit a jaké osvědčení získat, aby se staly servisními techniky. Nejzajímavější byla praktická část, při které jsme nahlédli pod pokličku jednotlivým kondenzačním kotlům, seznámili se s jejich uvedením do provozu, nastavením parametrů a s nejčastějšími servisními zásahy.
Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Dne 2. 9. 2019 proběhly volby člena rady školy za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
Volby se uskutečnily podle Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje podle § 167 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v?souladu s?ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 6. 2005 pod Č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS.
S novým školním rokem jsme otevřeli novou učebnu měření, kterou budou využívat především žáci oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení...
učebna měření
Info a foto ZDE
 

 

 

Historie

2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14