image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Historie

              2019-20   2018-19   2016-17   2015-16   2014-15   2013-14

Školní rok 2017-18


tisk (formát pdf)26.-27.6.2018 Sportovní kurz, Horní Bradlo12.6.2018 Pardubické hry - nohejbal, Pardubice6.-7.6.2018 Exkurze – Rehau, Viechtach (Německo)
7.6.2018 Exkurze - Panasonic, Pardubice

Dne 7. 6. 2018 proběhla exkurze do společnosti Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o. (PASCZ), která patří do evropské skupiny Panasonic Automotive Systems Europe. Tato společnost dodává audiotechniku a komfortní systémy pro světově známé automobilky např.: Toyota, VW, Audi, Honda, Suzuki, Porsche, BMW a kolínskou automobilku TPCA. Žáci tak měli možnost seznámit se s provozem této společnosti, prošli si celou výrobou, kde se jim věnoval profesionálně vyškolený personál. Byla nám představena kompletní technologie výroby autorádií od přípravy desek plošných spojů, jejich osazení, až k závěrečnému kompletování a odzkoušení. Viděli jsme jak manuální, tak i plně automatizované pracoviště vybavené robotickými rameny. Nahlédli jsme do specializovaného pracoviště čisté zóny, kde se gelem spojují čelní panely s displejem autorádií. V samém závěru si žáci vyzkoušeli jednotlivé druhy prací v náborovém oddělení a obdrželi jsme i malou pozornost v podobě sladkostí a upomínkových předmětů Panasonicu.
22.5.2018 Samostatná práce pro žáky - kontrola a čištění spalinových cest včetně vystavení zprávy, Pardubice
11.5.2018 Sanace jednovrstvého komína – návrh provedení, Křižanovice
10.5.2018 Společnost Thermo-fer s.r.o. - odborné školení a představení produktů Ferroli, Pardubice
3.5.2018 Odborný seminář ve firmě Propuls solar, solární systémy, Načešice
Den s innogy na „plynárně“

      V úterý 15. května 2018 se v areálu Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice uskutečnila akce s názvem Den s innogy. Specialisté ze společnosti innogy přijeli seznámit především budoucí plynaře, ale i instalatéry a žáky ostatních oborů se speciální technikou, vybavením, přístroji, metodami a technologickými postupy používanými v plynárenství.

      Na sedmi stanovištích si žáci, učitelé i ostatní zájemci vyzkoušeli vytyčování tras plynovodů a vyhledávání potrubí uloženého v zemi speciálními detektory, opravy plynovodů a jejich utěsnění „balonováním“, dálkovou detekci plynů laserem, vyhledávání úniku plynu – kontrolu těsnosti domovních plynovodů. Všichni měli také možnost seznámit se s fungováním odorizační stanice, regulátorů tlaku plynu, plynoměrů, přepočítávačů množství plynu a dalších přístrojů. Velký zájem byl o ukázky práce báňských záchranářů a ukázky první pomoci.

      Letošní Den s innogy byl ve znamení zvýšené poptávky po mladých plynařích, neboť i společnost innogy se potýká s problémem odchodu kvalifikovaných pracovníků, kteří dosahují důchodového věku. Pracovníci oddělení human resources seznámili žáky s možností perspektivního pracovního uplatnění ve společnosti innogy a se stipendijním programem, jehož prostředky mohou žáci využívat již v průběhu studia. Zájem o práci v innogy mezi žáky roste, a to nejen z důvodu vysokého finančního ohodnocení, ale také z důvodu nadstandartních zaměstnaneckých benefitů a pro možnost profesního růstu.

      Po závěrečném vyhodnocení vydařené akce se pedagogičtí pracovníci a zástupci innogy shodli na jednoznačném závěru. Příprava budoucích plynařů i ostatních profesí je úspěšná jen tehdy, pokud jsou teoretické poznatky uplatněny a vyzkoušeny v praxi. A to se při Dni s innogy v Pardubicích podařilo. Celkovou atmosféru vystihuje několik fotografií.

Mgr. Martin Valenta
ředitel školy
Letošní přijímačky - hrozivý nepoměr mezi obory s maturitou a s výučním listem

TZB-info: Jak dopadly letošní přijímačky?

      Mgr. Martin Valenta, ředitel SOU plynárenského Pardubice: "Přijímačky na střední školy jsou letos ve znamení zvýšeného zájmu uchazečů o maturitní obory vzdělání. Tento trend zaznamenaly jak gymnázia a průmyslovky, tak i naše škola, Střední odborné učiliště plynárenské v Pardubicích. Oproti loňskému roku máme výrazně vyšší počet přihlášek ke studiu čtyřletého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
      Tuto skutečnost můžeme vnímat na jednu stranu pozitivně, na druhou stranu je ale nutné si uvědomit, že zdaleka ne všichni zájemci mají dostatečné studijní předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitního oboru. Ty tam jsou časy, kdy si na gymnázium dovolil dát přihlášku jen žák se samými jedničkami nebo sem tam nějakou dvojkou! Dnes jsme bohužel svědky i toho, že na gymnázia, tedy školy připravující žáky pro další vysokoškolské studium, jsou přijímáni žáci s průměrným či dokonce podprůměrným prospěchem ze základní školy. Jednotné přijímací testy tuto situaci bohužel neřeší. Ze zcela nepochopitelných důvodů totiž není stanoven minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby byl ke studiu přijat. Navíc v druhém a v dalších kolech přijímacích řízení už jednotné přijímací testy uchazeč absolvovat nemusí! Důsledkem je až hrozivý počet žáků přijatých na maturitní obory (70 %), vzhledem k počtu žáků přijatých na obory vzdělání s výučním listem (30 %). Tato čísla udává statistika za letošní školní rok 2017/2018. V příštím školním roce bude tento poměr nejspíš ještě výraznější.

      Letošní přijímačky jsou tedy odrazem situace v celém školství, které od devadesátých let prochází nepřetržitým sledem reforem. S trochou nadsázky se dá říci, že s každým novým ministrem nebo ministryní školství přichází také nová reforma. Dlouhodobá smysluplná koncepce, která by řešila školství a celý vzdělávací systém v návaznosti na potřeby hospodářství České republiky, koncepce, která by byla schopná reagovat na potřeby trhu práce s predikcí dalšího vývoje, taková koncepce citelně chybí. Absence takové koncepce má za následek, že trh práce je absolventy některých oborů vzdělání doslova přesycen, na druhé straně právě dnes zaznamenáváme kritický nedostatek techniků a řemeslníků a řada firem má obrovské problémy sehnat zaměstnance, absolventy škol, s potřebnou kvalifikací. "

TZB-info: Jaký byl zájem a úspěšnost zájemců?

      Mgr. Martin Valenta, ředitel SOU plynárenského Pardubice: "Odpovím realisticky se špetkou optimismu. Čím dál víc rodičů žáků 9. tříd si začíná uvědomovat, že vybrat střední školu a obor vzdělání jen podle názvu nestačí. Čím dál víc rodičů se začíná zajímat o možnosti uplatnění svého dítěte po ukončení studia, o možnostech budoucího zaměstnání. Čím dál víc rodičů vnímá současnou situaci, kdy je zvýšená poptávka po absolventech technických škol. Situace na trhu práce přece jen způsobila sice nesmělý, ale přece jen zvýšený zájem dětí o strojírenské a elektrotechnické obory. Věřím, že tento trend zasáhne i další oblasti, zejména stavebnictví a s ním související obory TZB.

      Obory, ve kterých připravujeme žáky naší školy pro jejich budoucí profesní kariéru, zaznamenaly v poměrně krátké době obrovské změny. Vývoj v oblasti materiálů a technologií zásadně proměnil pracovní činnosti instalatérů, plynařů, kominíků, elektrikářů… Současné požadavky např. na instalatéra, který má zvládnout obsáhlou oblast oboru „voda – topení – plyn“, jsou mnohonásobně vyšší než před 20 lety.
      Proto potřebujeme pro takto náročné obory kvalitní žáky, kteří jsou manuálně zruční, technicky nadaní, mají zájem o tvůrčí práci i schopnosti zvládnout široký rozsah učiva. Tito žáci pak mají stoprocentní záruku zajímavého a finančně velice zajímavého pracovního uplatnění ve společnostech a firmách, případně v jejich samostatné podnikatelské činnosti."

      Děkuji za rozhovor a přeji úspěšné maturity, nadané žáky se zájmem o obor a ať se škole daří i nadále.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.


Středa, 2.5.2018 od 15.00 hod. - Schůzky rodičů a informační odpoledne


24.-27.4.2018 Soutěž odborných dovedností - Mistrovství ČR v oborech vzdělání instalatér a kominík, Brno
19.-20.4.2018 Exkurze ve firmách VIPS gas s. r. o. a RICOM gas s.r.o., Cvikov, Liberec
13.4.2018 Školení měřící techniky Wöhler Bohemia, Pelhřimov
27.3.2018 36.ročník matematické olympiády, Ústí nad Orlicí
23.3.2018 Exkurze ve společnosti MARO, Pardubice
22.3.2018
MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY,AUTOMATIZACE, KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ A ZABEZPEČENÍ
Místo: BVV - VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Tentokrát se výstava nesla v duchu průmyslové automatizace a elektro mobility. Zaujala nás automobilka Volkswagen, která již příští rok má nabídnout cenově dostupné elektromobily s dojezdem 600 Km. Nechyběl ani prestižní výrobce Tesla se svými okouzlujícími automobily. Čím byl Ampér doslova přesycen, jsou přepěťové ochrany všeho druhu, které zažívají doslova svůj boom.   galerie ZDE


ENERSOL krajská konference

Ve čtvrtek 22.2.2018 proběhla na SPŠE a VOŠ Pardubice krajská konference vzdělávacího projektu ENERSOL. Konference byla v rámci 15. ročníku celostátního vzdělávacího projektu ENERSOL o využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě. Konferenci organizovalo regionální centrum projektu, které je na naší škole. Mimo naší školy se zúčastnily soutěžní projekty Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice a Střední školy automobilní Holice.

Celkem 8 projektů soutěžilo v kategoriích „enersol a praxe“,„enersol a inovace“ a „enersol a popularizace“. V porotě byli zástupci Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, Ekocentra PALETA Pardubice a Univerzity Pardubice. V kategorii „enersol a praxe“ zvítězil projekt SPŠE „Inteligentní havarijní semafor pro řízení dopravy“, autorem je Jiří Michálek pod vedením Ing. Lukáše Štědrého a Matěje Chvojky. V kategorii „enersol a inovace “ zvítězil projekt Středního odborného učiliště Plynárenského v Pardubicích „Všeobecně o CNG v automobilech“ autora Oldřícha Nedvídka pod vedením Mgr. Radoslava Housy.V kategorii „enersol a popularizace“ zvítězil projekt naší školy „Propagace třídění odpadů ve Starém Hradišti“, autoři jsou Filip Vít, Natálie Svobodová, Kateřina Pelejová a Jakub Jirout pod vedením Mgr. Jaroslava Svobody.

Na základě výsledků bylo sestaveno reprezentační družstvo Pardubického kraje. Vybráni byli zástupci 7 projektů dle umístění. Zastoupeny jsou všechny zúčastněné školy.

Krajskou konferenci navštívili zástupci vedení zúčastněných škol. Mezi hosty byl také ředitel Mgr. Martin Valenta (Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice). Na správný průběh dohlížel manažer projektu Enersol Ing. Jiří Herodes.

Krajská konference proběhla úspěšně a bez problémů. Za hladký průběh patří veliké poděkování realizačnímu týmu. Hlavně těm, kteří zpracovali a pomohli připravit projekty. Nadále držme palce krajskému družstvu v republikovém klání koncem března v Plzni.

foto bude dodáno

Kouzlo řemeslných učebních oborů: Plynař

(26.1.2018)
      O výjimečnosti učebního oboru Mechanik plynových zařízení, který se vyučuje na Středním odborném učilišti plynárenském v Pardubicích, nemůže být pochyb. Plynaři se v České republice mohou vyučit pouze v Pardubicích a v Brně. Samostatné plynárenské učiliště je ale jenom v Pardubicích.
      „Obecně se žáci na učiliště příliš nehrnou, nám se však každoročně daří naplnit kapacitu. Obrovsky totiž stoupá poptávka firem po plynařích. I kdybychom vyučili třikrát více absolventů, než máme, stále najdou uplatnění,“ konstatuje ředitel školy Martin Valenta.
      „Současný stavební boom by nebyl myslitelný bez kvalifikovaných odborníků. Pardubický kraj, jakožto zřizovatel středních škol, podporuje rozvoj škol, které vychovávají pracovníky pro stavební segment, významným subjektem je právě pardubické plynárenské učiliště,“ uvádí radní pro školství Bohumil Bernášek.
      V průběhu studia dostanou žáci základ pro práci ve velkých plynárenských společnostech, ale i ve firmách, které se orientují na plynové spotřebiče. „Absolventi mohou vykonávat činnosti související s přepravou a distribucí zemního plynu nebo provádět například servisy plynových kotlů,“ uvádí ředitel.
      „Vyučil jsem se již instalatérem a nyní navštěvuji obor plynař, abych mohl v budoucnu dělat např. bytové instalace. Už teď jsem dostal nabídky od několika firem,“ potvrzuje slova ředitele žák 2. ročníku Michal Vodička.
      Mladí plynaři na učilišti projdou také všemi typy svářečských kurzů. „Ze začátku se občas kluci bojí, ale pak zjistí, že když se vše dělá tak, já má, je sváření zábava. Říkám jim, že se vlastně při sváření učí magii, protože spojit dva předměty k sobě umí jen kouzelníci,“ říká s úsměvem učitel odborného výcviku a technolog svařování Lukáš Nekola.
Rekvalifikační kurzy i vlastní internát
      Odborný výcvik žáci vykonávají do 2. ročníku ve školních dílnách, ve 3. ročníku absolvují souvislé praxe ve firmách. „Nejvýznamnějším partnerem je společnost Innogy, spolupracujeme ale také s Pražskou plynárenskou, firmou Gasco a mnoha dalšími,“ jmenuje příklady ředitel s tím, že partnerem je i Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů. Někteří partneři také talentovaným žákům nabízí stipendijní programy.
      Na Středním odborném učilišti plynárenském v současné době studuje zhruba 300 žáků. Kromě tříletého učebního oboru Mechanik plynových zařízení nabízí učební obory Instalatér a Kominík a maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Výuční list v oborech Kominík a Mechanik plynových zařízení mohou také zájemci získat po absolvování ročního rekvalifikačního kurzu. Škola, kterou ze 75 procent navštěvují žáci ze vzdálenějších oblastí, nabízí žákům ubytování ve vlastním domově mládeže – internátu.


Školní akce 5.12.2017, Praha - Museum komunismu, adventní Praha
Průběh: Studenti se zúčastnili exkurze do Muzea komunismu, kde se seznámili s expozicí týkající se především českých dějin (30. léta 20.století – současnost), byla jim předložena komentovaná prohlídka. Získané poznatky studenti uplatní hlavně při ústní části MZ z ČJL. Následovala prohlídka adventní Prahy. Akce proběhla bez jakýchkoli problémů.
Pedagogický dozor: p.Tomášková a Vyvlečka
Středa, 29.11.2017 od 15.00 hod. - Schůzky rodičů a informační odpoledne


15.11.2017 KB Florbal Challenge, Pardubice

14.-15.11.2017 Ukázka dopojení plynovodní přípojky ke spotřebičům, Medlešice
14.11.2017 Stolní tenis v SPŠ stavební, Hradec Králové
10.11.2017 ukázka uvedení plynové kotelny do provozu, Praha
9.11.2017 Florbal - okresní kolo Olympiády mládeže, Pardubice
Postupový klíč byl jasný. Hrálo se ve 2 skupinách a z nich postupovali přímo vítězové a dalším postupujícím byl tým, který vzešel ze vzájemného měření sil druhých celků v tabulkách. První místa si vybojovaly celky SPŠE Pardubice a EDUCA Pardubice.
V zápase o postup do finálové části se utkal náš tým SOUP v derby zápase proti našim sousedům a to SPŠCH Pardubice.
SOUP : SPŠE Pardubice 5:5 sn. 8:7 Branky SOUP : Bureš 2, Janeba, Chramosta, Starý - rozhodující sn.Janeba.
Tento zápas se musel líbit, protože skóre se měnilo jak na houpačce. Velice brzo jsme prohrávali 0 |: 2 a vypadalo to na exhibici soupeře. K obratu však zavelel Janeba proměněním nájezdu za faul soupeře a o několik málo okamžiků vyrovnal Starý svým premiérovým gólem po krásné samostatné akci. To však nebylo vše, Chramosta vstřelil vedoucí gól a navíc pak ještě skóroval Bureš po důrazu Mužíka před brankou. Do druhého poločasu nastoupil soupeř jak vyměněný a po rychlých brankách zápas otočil pro změnu on na skóre 4:5 v náš neprospěch. Už to vypadalo na naši prohru, ale při naší power play vzal osud utkání do svých rukou Bureš a krásnou střelou k tyči vyrovnal. Do konce chybělo 5s. V rozhodujících penaltách to také bylo napínavé a štěstí se přiklonilo k nám, když rozhodující nájezd proměnil Janeba.
Sestava : Batelka, Sunkovský - Blažek, Sláma, Kadleček, Janeba, Chramosta - Trupl, Krátký, Starý, Kovařík, Mužík, Bureš
V příštím týdnu nás čeká finále, byly jsme nalosováni do velice těžké skupiny, ve které můžeme jen získat, pokud si hráči do těchto utkání vezmou to pozitivní z posledního zápasu. Soupeři nám budou týmy SPŠE Pardubice a Gymnázia Dašická Pardubice.8.11.2017 Turnaj ve stolní tenise, SOUP
8.11.2017 Buderus - školící středisko, Praha
7.-10.11.2017 Ukázky kontroly spalinových cest, Pardubice
8.11.2017 - kominici 2IK
Ukázka kouřovodů od stacionárních kotlů na ZP. Procvičování pojmů ČSN 734201 komíny úzké a střední.


7.11.2017 - kominici 2IK
Ukázka spalinové cesty od kotlů na ZP: Žáci si osvojili názvosloví z ČSN 734201. Například významy, jak vypadá ve skutečnosti zhotovení samostatného kouřovodu připojeného na samostatný komín, společného kouřovodu na společný komín a samostatného kouřovodu na společný komín. Dále význam stacionární nebo závěsný spotřebič a významy kotel, zásobník vody a průtokový ohřívač na zemní plyn, a rozdíl mezi kondenzačním a termickým kotlem.


7..11.2017 Montáž zařizovacích předmětů - WC, umývadla a pisoáru, Rybitví
6.11.2017 Ukázka vyhledávání úniku plynu u plynových spotřebičů, Heřmanův Městec
1.-3.11.2017 Montáž zařizovacích předmětů - WC, umývadla a pisoáru, Rybitví
1.11.2017 Odborný seminář - Spalinové cesty a komíny, Hradec Králové
31.10.2017 Exkurze do bioplynové stanice, Rybitví
30.10.2017 Ukázka odvzdušnění přípojky, Trnová
25.10.2017 Ukázka montážek kotle UT, Pardubice
25.10.2017 Kontrola spalinové cesty na tuhá paliva - kachlová kamna, Jesničánky
25.10.2017 Ukázka svařování inertním plynem, Dolany
24.10.2017 Kontrola spalinové cesty, L.Bohdaneč
23.10.2017 Ukázka a montáž rozvodu UT, Břehy
23.10.2017 Ukázka svařování inertním plynem, Dolany
19.10.2017 Montáž HUP, Medlešice
Ve středu 18. října 2017 se v naší škole uskutečnilo setkání žáků a pedagogů se zástupci spolupracující společnosti, Pražské plynárenské, a. s. Důvodem setkání bylo seznámení žáků, budoucích plynařů, nejen se současností a s perspektivami plynárenství, ale také s historií plynárenství na území hlavního města od jeho počátků v roce 1847. Zajímavosti o prvních pokusech a objevech, od využití svítiplynu v plynových lampách, budování městských plynáren, jejich provozu i haváriích, až po úplné ukončení éry svítiplynu a definitivní vítězství zemního plynu v roce 1996 poutavě sdělil žákům Ing. Jan Žákovec, propagátor a popularizátor všeho, co souvisí s plynárenstvím, zejména s jeho historií, s kterou mají možnost se návštěvníci seznámit v jediném plynárenském muzeu na našem území v areálu Pražské plynárenské v Michli. Zástupci Pražské plynárenské instalovali v prostorách školy informační panely vyrobené k letošnímu 170 výročí, které zůstanou ve škole do konce října.
18.10.2017 Střelecké závody, Pardubice
5.10.2017 Ukázka instalace kotle a solárního zásobníku TV, Medlešice
5.10.2017 Okresní přebor O pohár Masopusta, Pardubice
29.9.2017 Ředitelské volno
27.9.2017 Ukázka instalace kotle na ústřední topení, L.Bohdaneč


26.9.2017 Návštěva divadelního představení, Pardubice
21.9.2017 Návštěva soutěže Řemeslo SKILL 2017 a workshop dodavatelů, Vysoké Mýto
fotogalerie
20.-21.září se na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se uskutečnila soutěž učňů Řemeslo/Skill 2017.Zde přímo na dlažbě náměstí postupně vyrůstaly zdi koupelen a u nich se míhali mladí zedníci, instalatéři, obkladači, montéři suchých staveb a truhláři. Naše škola se aktivně zapojila a vyslala dva žáky 3. ročníku oboru vzdělání instalatér Kohoutka Petra a Hrušku Petra.Oba dva zvládli svůj úkol dobře a rozhodně neudělali ostudu.V celkové pořadí oboru instalatér obsadili třetí místo. Za reprezentaci školy jim patří poděkování. Kromě soutěží byl prostor náměstí zaplněn stánky, ve kterých mohli návštěvníci shlédnout, případně si i vyzkoušet činnosti spojené s výše uvedenými řemesly. Akce se vydařila a měla svůj přínos pro propagaci oborů, které jsou na trhu práce stále více žádané.
20.-21.9.2017 Mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech, Vysoké Mýto
19.-20.9.2017 Výměna plynového kotle, Medlešice
18.-22.9.2017 Adaptační kurz - 1.ročníky, Louňovice pod Blaníkem

14.9.2017 Čištění a kontrola spalinových cest, Nemošice

13.-14.9.2017 Machři roku, Praha
fotogalerie
14. září se na Palackého náměstí a v Zítkových sadech v Praze uskutečnilo „Celostátní setkání učňovské mládeže MACHŘI ROKU 2017“. Soutěžilo se v oborech truhlář, strojní mechanik a elektrikář – silnoproud. Do soutěže se aktivně zapojila i naše škola, která vyslala dva žáky 3. ročníku oboru vzdělání mechanik instalatérských a elektrotechnických zřízení, Dominika Chmelíka a Filipa Marka. Přestože naši borci měli v konfrontaci s „čistými“ elektrikáři trochu nevýhodu a na stupně vítězů nedosáhli, zvládli svůj úkol dobře a rozhodně neudělali ostudu. Za reprezentaci školy jim patří poděkování.
Kromě soutěží byl prostor Palackého náměstí zaplněn stánky, ve kterých mohli návštěvníci shlédnout, případně si i vyzkoušet činnosti spojené s výše uvedenými řemesly. Přes nepřízeň počasí a téměř celodenní drobný déšť se akce vydařila a měla svůj přínos pro propagaci oborů, které jsou na trhu práce stále více žádané.
12.9.2017 Kontrola spalinových cest, Staré Jesenčany
8.9.2017 Veletrh Maro, Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Historie

2019-20
2018-19
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14