image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Ostatní - teoretická výuka


 

Školní řád

 


 

 

S novým školním rokem 2019-20 jsme otevřeli novou učebnu měření, kterou budou využívat především žáci oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení...
učebna měření

Počítačová učebna od 1.11.2018 nově vybavená nábytkem, s rozšířením počtu uživatelských stanic (18+uč.)

 Souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci pořádané školou ZDE

 

   Stránky ing. Brandy  

 

 Záznam o úrazu - zaslání Mgr.Kopeckému prostřednictvím e-mailu
(kopie ing. Brandovi)
Jméno a příjmení zraněného:    
Datum narození zraněného (den, měsíc, rok):    
Popis úrazu:    
Druh úrazu:     Smrtelný
Hospitalizace nad 5 dní
Ostatní
Popis události, při které došlo k úrazu:    
Čas, kdy došlo k úrazu ((hodina, den, měsíc, rok):    
Místo, kde došlo k úrazu:    
Zraněný pod vlivem návyk. látek:     ANO NE
Ošetření úrazu:     ANO NE
Pokud ANO, kým ošetřeno (jméno a příjmení):    
Způsobení (ovlivnění) úrazu jinou osobou:     ANO NE
Pokud ANO, uveďte jméno a příjmení:    
Záznam provedl (jméno a příjmení):    
Svědek-svědci (jméno a příjmení):    
Další údaje (pokud jsou třeba k sepsání záznamu):    
Datum vyhotovení tohoto zápisu (den, měsíc, rok):