image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Přijímací řízení - 1.kolo
Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
1. ŘÁDNÝ TERMÍN - 12. dubna 2022
2. ŘÁDNÝ TERMÍN - 13. dubna 2022
1. NÁHRADNÍ TERMÍN - 10. května 2022
2. 2. NÁHRADNÍ TERMÍN - 11. května 2022

 

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se nekonají.

 

Přijímací řízení - 1.kolo (informace)

Výsledky přijímacího řízení - 1.kolo (maturitní obory)

Technik plynových zařízení a tepelných soustav (36-45-L/52)

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02)Info k 29.4.2022

Výsledky přijímacího řízení - 1.kolo (učební obory)

instalatér (36-52-H/01)
kominík (36-56-H/01)
mechanik plynových zař. (36-52-H/02)Info k 22.4.2022

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Informace k přijímacímu řízení (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)  Tiskopisy přihlášek

  denní studium
  36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení,
  36-52-H/01 Instalatér,
  36-56-H/01 Kominík,
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

  nástavbové studium
  36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav