image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Přijímací řízení - další kola


Další kola zatím neproběhla...

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).  Informace k přijímacímu řízení (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)  Tiskopisy přihlášek

  denní studium
  36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení,
  36-52-H/01 Instalatér,
  36-56-H/01 Kominík,
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení,
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (ŠVP Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku)

  nástavbové studium
  36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav