image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Učitelé - teoretická výuka
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
 • Ing. Jan Branda
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Mgr. Pavlína Čejková
 • PaedDr. Jiří Hrubeš
 • Mgr. Michaela Jirsová
 • Ing. Olga Jonášová
 • Mgr. Šárka Kvapilová
 • Mgr. Martin Melichna
 • Mgr. Adéla Pozlerová
 • Mgr. Ota Stejskal
 • Ing. Jaroslav Vyvlečka
 • Mgr. Milan Zeman
Učitelé odborných předmětů
 • Ing. Pavel Hrdý
 • Marek Chovanec, MBA
 • Ing. Václav Justa
 • Mgr. Vít Kopecký
 • Ing. Ota Petr
 • Ing. Vlastimil Schiller
 • Ing. Eva Sýkorová
Vyučující kmenoví zaměstnanci SOU
 • Ing. Renata Ďurašková
 • Jiří Květenský
Na výuce se podílejí také ředitel školy Mgr. Martin Valenta, zástupci ředitele Ing. Jan Branda a Mgr. Radoslav Housa.
Výuka je prováděna v jedenácti učebnách a tělocvičně.