image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Učitelé - teoretická výuka
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
 • Ing. Jan Branda
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Mgr. Pavlína Čejková
 • PaedDr. Jiří Hrubeš
 • Mgr. Michaela Jirsová
 • Mgr. Šárka Kvapilová
 • Mgr. Martin Melichna
 • Mgr. Ota Stejskal
 • Ing. Lubomír Šilar
 • Mgr. Iva Tomášková
 • Ing. Jaroslav Vyvlečka
 • Mgr. Milan Zeman
Učitelé odborných předmětů
 • Mgr. Radoslav Housa
 • Ing. Pavel Hrdý
 • Ing. Václav Justa
 • Zdeněk Pavel
 • Ing. Ota Petr
 • Bc. Vlastimil Schiller
 • Ing. Václav Vít
Vyučující kmenoví zaměstnanci SOU
 • Jiří Květenský
Na výuce se podílejí i ředitel školy Mgr. Martin Valenta, zástupce ředitele Ing. Jiří Potůček a Ing. Jan Branda.
Výuka je prováděna v jedenácti učebnách a tělocvičně.