image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Výchovné skupiny - domov mládeže
1.výchovná skupina
patro: 6.
pokoje: 61abc, 62a, 63ab, 65ab, 66a, 66c
vychovatel: Jiří Květenský
složení: 4.ročník, nástavba, žáci cizích škol, rekvalifikace

2.výchovná skupina
patro: 5.
pokoje: 51abc, 52a, 53ab
vychovatel: Aleš Novák
složení: žáci cizích škol

3.výchovná skupina
patro: 4.
pokoje: 41abc, 42a, 43ab, 45ab
vychovatel: Kateřina Koubová, DiS.
složení: 1.ročníky

4.výchovná skupina
patro: 3.
pokoje: 31abc, 32a, 33ab, 35ab, 36c-izolace
vychovatel: Blanka Kořínková
složení: 3.ročníky

5.výchovná skupina
patro: 2.
pokoje: 21abc, 22a, 23ab, 25ab
vychovatel: Martin Pleskot
složení: 2.ročníky

zájmové kroužky
Míčové hry (kopaná, basketbal, florbal, tenis, volejbal) - zodpovídá Mgr. Zeman, Novák, Pleskot
Šachy, deskové hry - zodpovídá Novák
Hra na kytaru - zodpovídá Kořínková
Čtenářský kroužek - zodpovídá Kořínková
Počítače - zodpovídá Květenský
Matematika - zodpovídá Pleskot
DofE - zodpovídá Novák, Květenský

Izolační místnost (v době covid-19)
patro: 3., buňka 36, pokoj 36c zodpovídá Kořínková