image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Předběžná přihláška na domov mládeže - JEN PRO CHLAPCE
UBYTOVÁNÍ POUZE PRO CHLAPCE
Přednost mají žáci SOU plynárenského s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků

Žáci z jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům.
O schválení ubytování jsou uchazeči informování písemnou formou (e-mailem).
(Tato předběžná přihláška není oficiálním tiskopisem pro přihlášení k ubytování)
Obsazenost DM
Poč. volných lůžek: nezjištěno
()
JMÉNO a PŘÍJMENÍ žáka, pro kterého je požadováno ubytování v DM:
Kontaktní E-MAIL, na který budou později zaslány další informace o ubytování žáka v DM:
ADRESA-ulice:
ADRESA-číslo:
ADRESA-obec:
ADRESA-psč:
Kontaktní TELEFON zákonného zástupce nebo zletilého žáka:
V době ubytování v DM bude žák studovat OBOR: Instalatér (učební, ZZ - tříletý)
Kominík (učební, ZZ - tříletý)
Mechanik PZ (učební, ZZ - tříletý)
Mechanik IaEZ (studijní, M - čtyřletý)
Technik PZaTS (nástavba, M - dvouletý)
Studium na jiné škole (v poznámce uveďte název školy, obor)
V době ubytování v DM bude žák studovat ROČNÍK:
Datum NAROZENÍ žáka (ne rodné číslo):
Žádám pro výše uvedeného žáka UBYTOVÁNÍ v domově mládeže: ANO NE
Předpokládaný NÁSTUP k ubytování (datum):
POZNÁMKY: