image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Ubytování v domově mládeže - JEN PRO CHLAPCE
UBYTOVÁNÍ POUZE PRO CHLAPCE
Zájem o ubytování v průběhu školního roku řešte s vedoucím vychovatelem p.Květenským (739091052, kvetensky@souplyn.cz)

Přednost mají žáci SOU plynárenského s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků

Noví zájemci z řad žáků jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům. Možnost ubytování je v tom případě nutné domluvit předem s p.Květenským (739 091 052, kvetensky@souplyn.cz).
O schválení ubytování jsou uchazeči informování písemnou formou (e-mailem).

UPOZORNĚNÍ:

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat (viz vyhláška 108/2005, par. 2 , odst. 1 - "...Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy..."

Obsazenost DM pro šk.r. 2021-22:
Volná lůžka: 4
()