image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Předběžná přihláška na domov mládeže - JEN PRO CHLAPCE
UBYTOVÁNÍ POUZE PRO CHLAPCE
Přednost mají žáci SOU plynárenského s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků

Žáci z jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům.
O schválení ubytování jsou uchazeči informování písemnou formou (e-mailem).
(Tato předběžná přihláška není oficiálním tiskopisem pro přihlášení k ubytování)

UPOZORNĚNÍ:

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat (viz vyhláška 108/2005, par. 2 , odst. 1 - "...Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy..."

Obsazenost DM:
Volná lůžka: 5
()
JMÉNO a PŘÍJMENÍ žáka:
Kontaktní E-MAIL:
ADRESA-ulice:
ADRESA-číslo:
ADRESA-obec:
ADRESA-psč:
Kontaktní TELEFON:
Přijatý na OBOR: Instalatér (učební, ZZ - 3 r.)
Kominík (učební, ZZ - 3 r.)
Mechanik PZ (učební, ZZ - 3 r.)
Mechanik IaEZ (studijní, M - 4 r.)
Mechanik IaEZ-tepelná čerp. (studijní, M - 4 r.)
Technik PZaTS (nástavba, M - 2 r.)
Studium na jiné škole - v pozn. uveďte název školy, obor a ročník

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat
Datum NAROZENÍ žáka:
Požaduji UBYTOVÁNÍ na internátě: ANO NE
POZNÁMKY: